Psychoterapia indywidualna

Proces psychoterapii indywidualnej dokonuje się w toku cyklicznych spotkań, odbywających się zwykle raz, dwa razy w tygodniu, w atmosferze poufności. Regularność (w miarę możliwości stały dzień i godzina sesji), zgoda na wejście w dłuższy kontakt i motywacja sprzyjają budowie odpowiedniej relacji terapeutycznej – nieodzownej do pełnego wykorzystania „narzędzi”, jakimi dysponuje psychoterapeuta.

W tracie sesji buduję wiedzę na temat pacjenta zanurzając się w treści jego wypowiedzi, klimacie emocjonalnym jaki tworzy, zwracając również uwagę na sposób w jaki ustosunkowuje się do mnie i mojej aktywności. Dzięki przyglądaniu się tym procesom oraz specyfice trwania relacji, mogę przekazać to co moim zdaniem najistotniejsze na drodze do rozwiązania jego problemów.

Zaletą psychoterapii a zarazem ważkim powodem dla którego potrzeba do tego dwóch osób, jest niewątpliwie szansa na zyskanie innej perspektywy, świeżego i uwalniającego spojrzenia na siebie i swoje problemy. Dlatego też podczas pracy staram się wskazywać pacjentowi na to, czego dotychczas nie dostrzegał lub też proponować odmienne spojrzenie na to, czego doświadcza.

Psychoterapia psychodynamiczna

W swojej pracy opieram się na paradygmacie psychodynamicznym. Wywodzi się on z założeń psychoanalizy. W przeciwieństwie do niej jednak psychoterapia w nurcie psychodynamicznym zwraca uwagę na dostosowanie techniki terapeutycznej do typu problematyki osoby korzystającej z pomocy. W celu zrozumienia problemów pacjenta oraz podjęcia niezbędnych interwencji opiera się na klasycznych oraz współczesnych teoriach psychoanalitycznych, które uwzględniają wpływ procesów nieświadomych na funkcjonowanie człowieka. Dialog terapeutyczny służy uświadomieniu mechanizmów odpowiedzialnych za pojawianie się objawów bądź trudności.

smorealizacja-psychoterapia

Zakręty samorealizacji

Nie jestem przeciwnikiem samorealizacji. Osobiście uważam, że kontakt ze samym sobą, dotykanie czegoś pierwotnego i …

zabawna-historia

Co oglądać żeby nie zwariować – mini przegląd filmowy

Film, podobnie jak tekst literacki, może poruszać, inspirować, stanowić odpowiedź na nasze bieżące dylematy. Postacie …

diagnoza-psychologiczna

Zalety i pułapki diagnozy klinicznej

Diagnoza w obszarze zdrowia psychicznego spełnia dziś rozmaite funkcje. Nie pozostaje jedynie składową procesu leczenia, …